Giáo hoàng cử hành Đêm Vọng Phục sinh trong thánh đường thưa vắng

Giáo hoàng cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh đêm 11.4. Ảnh: EPA
Giáo hoàng cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh đêm 11.4. Ảnh: EPA
Giáo hoàng cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh đêm 11.4. Ảnh: EPA
Lên top