Giáo chủ Tân Thiên Địa bị bắt

Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: Yonhap.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: Yonhap.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: Yonhap.
Lên top