Giáng sinh bất thường của người dân Mỹ

Nghỉ ngơi trong "nhà bóng" bằng nhựa ở New York, Mỹ trong mùa Giáng sinh COVID-19. Ảnh: Xinhua
Nghỉ ngơi trong "nhà bóng" bằng nhựa ở New York, Mỹ trong mùa Giáng sinh COVID-19. Ảnh: Xinhua
Nghỉ ngơi trong "nhà bóng" bằng nhựa ở New York, Mỹ trong mùa Giáng sinh COVID-19. Ảnh: Xinhua
Lên top