Gian nan quản lý đập Tam Hiệp trong bối cảnh lũ lụt Trung Quốc

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top