Giàn giáo bất ngờ đổ sập lên gần chục ô tô tại Australia

Lên top