Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức để gửi thông điệp cho ông Trump?