Giám đốc NASA tiết lộ bí mật quan trọng về sự sống ngoài Trái đất

Giám đốc NASA cho rằng, sự sống như trên Trái đất tồn tại đâu đó ngoài kia trong vũ trụ. Ảnh: AFP
Giám đốc NASA cho rằng, sự sống như trên Trái đất tồn tại đâu đó ngoài kia trong vũ trụ. Ảnh: AFP
Giám đốc NASA cho rằng, sự sống như trên Trái đất tồn tại đâu đó ngoài kia trong vũ trụ. Ảnh: AFP
Lên top