Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy kịch

Bà Wang Ping, Giám đốc bệnh viện thứ tám ở Vũ Hán nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Globaltimes
Bà Wang Ping, Giám đốc bệnh viện thứ tám ở Vũ Hán nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Globaltimes
Bà Wang Ping, Giám đốc bệnh viện thứ tám ở Vũ Hán nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Globaltimes
Lên top