Giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump không đồng tình bỏ phiếu qua email

Marc Lotter. Ảnh: AFP/Getty Images
Marc Lotter. Ảnh: AFP/Getty Images
Marc Lotter. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top