Giám định hàng chục túi thi thể lẫn lộn vụ tai nạn máy bay Indonesia

Lực lượng tìm kiếm chuẩn bị túi đựng thi thể. Ảnh: AFP/Getty Images
Lực lượng tìm kiếm chuẩn bị túi đựng thi thể. Ảnh: AFP/Getty Images
Lực lượng tìm kiếm chuẩn bị túi đựng thi thể. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top