Giẫm đạp tại địa điểm hành hương Israel, hàng trăm người thương vong

Lên top