Giải trình tự gene xác định được nguồn COVID-19 tại ổ dịch ở Bắc Kinh

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. Ảnh: China News.
Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. Ảnh: China News.
Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. Ảnh: China News.
Lên top