Giải mật về bầu khí quyển nguyên sơ của trái đất

Bầu khí quyển sơ khai của trái đất rất giống với bầu khí quyển sao Kim hiện nay. Ảnh: NCCR PlanetS.
Bầu khí quyển sơ khai của trái đất rất giống với bầu khí quyển sao Kim hiện nay. Ảnh: NCCR PlanetS.
Bầu khí quyển sơ khai của trái đất rất giống với bầu khí quyển sao Kim hiện nay. Ảnh: NCCR PlanetS.
Lên top