Giải mã tuyên bố của ông Putin ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông