Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải mã tuyên bố của ông Putin ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông