Giải mã "Trăng xanh" kỳ thú xuất hiện vào Halloween 2020

Siêu trăng máu xanh - sự kiện hiếm có trăng xanh, siêu trăng và trăng máu cùng cùng đồng thời xảy ra hôm 31.1.2018 quan sát tại Cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: Getty.
Siêu trăng máu xanh - sự kiện hiếm có trăng xanh, siêu trăng và trăng máu cùng cùng đồng thời xảy ra hôm 31.1.2018 quan sát tại Cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: Getty.
Siêu trăng máu xanh - sự kiện hiếm có trăng xanh, siêu trăng và trăng máu cùng cùng đồng thời xảy ra hôm 31.1.2018 quan sát tại Cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: Getty.
Lên top