Giải mã thông tin quan trọng suốt 10.000 năm từ lõi băng cổ ở dãy Alps

Các nhà khoa học đã thu thập được 4 lõi băng trên dãy Alps để lưu trữ phục vụ nghiên cứu khí hậu. Ảnh: Dự án Ice Memory
Các nhà khoa học đã thu thập được 4 lõi băng trên dãy Alps để lưu trữ phục vụ nghiên cứu khí hậu. Ảnh: Dự án Ice Memory
Các nhà khoa học đã thu thập được 4 lõi băng trên dãy Alps để lưu trữ phục vụ nghiên cứu khí hậu. Ảnh: Dự án Ice Memory
Lên top