Giải mã thị trấn có số mèo đông hơn số dân

Thị trấn Kafr Nabl, Syria có số mèo đông hơn số dân. Ảnh: BBC
Thị trấn Kafr Nabl, Syria có số mèo đông hơn số dân. Ảnh: BBC
Thị trấn Kafr Nabl, Syria có số mèo đông hơn số dân. Ảnh: BBC
Lên top