Giải mã thành công bí ẩn suốt 60 năm về vụ nổ dữ dội nhất vũ trụ

Nghiên cứu mới cho thấy các vụ nổ tia gamma mạnh nhất trong vũ trụ có nguồn gốc từ các vụ nổ sao lớn ở các thiên hà xa xôi. Ảnh: NASA Goddard
Nghiên cứu mới cho thấy các vụ nổ tia gamma mạnh nhất trong vũ trụ có nguồn gốc từ các vụ nổ sao lớn ở các thiên hà xa xôi. Ảnh: NASA Goddard
Nghiên cứu mới cho thấy các vụ nổ tia gamma mạnh nhất trong vũ trụ có nguồn gốc từ các vụ nổ sao lớn ở các thiên hà xa xôi. Ảnh: NASA Goddard
Lên top