Giải mã sinh vật băng bí ẩn nhất thế giới, hàng tỉ con ngoi lên mỗi mùa hè

Hàng tỉ con giun băng ngoi lên mặt băng núi Rainier mỗi khi mùa hè tới. Ảnh: Scott Hotaling/Washington State University
Hàng tỉ con giun băng ngoi lên mặt băng núi Rainier mỗi khi mùa hè tới. Ảnh: Scott Hotaling/Washington State University
Hàng tỉ con giun băng ngoi lên mặt băng núi Rainier mỗi khi mùa hè tới. Ảnh: Scott Hotaling/Washington State University
Lên top