Giải mã những hình ảnh kỳ bí trên trái đất được chụp từ vệ tinh

Một hình vẽ geoglyph trên trái đất chụp từ vệ tinh. Ảnh: Đại học Yamagata
Một hình vẽ geoglyph trên trái đất chụp từ vệ tinh. Ảnh: Đại học Yamagata
Một hình vẽ geoglyph trên trái đất chụp từ vệ tinh. Ảnh: Đại học Yamagata
Lên top