Giải mã nguồn tín hiệu bí ẩn từ ngoại hành tinh gần Trái đất nhất

Tia lóe dữ dội từ sao Cận Tinh. Ảnh: NRAO/S. Dagnello
Tia lóe dữ dội từ sao Cận Tinh. Ảnh: NRAO/S. Dagnello
Tia lóe dữ dội từ sao Cận Tinh. Ảnh: NRAO/S. Dagnello
Lên top