Giải mã hiện tượng "siêu nhân" miễn nhiễm mọi biến thể COVID-19

Một số ít người thực sự có khả năng miễn nhiễm với các loại biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Một số ít người thực sự có khả năng miễn nhiễm với các loại biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Một số ít người thực sự có khả năng miễn nhiễm với các loại biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top