Giải mã hiện tượng chim bị cuốn theo những cơn bão lớn

Radar cơn bão nhiệt đới Beta đổ bộ Mỹ tháng 9.2020. Hình bầu dục màu trắng là dấu hiệu vật chất sinh học, cho thấy sự hiện diện của các loài chim. Ảnh: Remote Sensing in Ecology and Conservation
Radar cơn bão nhiệt đới Beta đổ bộ Mỹ tháng 9.2020. Hình bầu dục màu trắng là dấu hiệu vật chất sinh học, cho thấy sự hiện diện của các loài chim. Ảnh: Remote Sensing in Ecology and Conservation
Radar cơn bão nhiệt đới Beta đổ bộ Mỹ tháng 9.2020. Hình bầu dục màu trắng là dấu hiệu vật chất sinh học, cho thấy sự hiện diện của các loài chim. Ảnh: Remote Sensing in Ecology and Conservation
Lên top