Giải mã chiến lược ứng phó COVID-19 chi phí thấp- hiệu quả cao của Việt Nam

Truyền thông quốc tế đánh giá Việt Nam ứng phó hiệu quả với COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Truyền thông quốc tế đánh giá Việt Nam ứng phó hiệu quả với COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Truyền thông quốc tế đánh giá Việt Nam ứng phó hiệu quả với COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Lên top