Giải mã bóng ma bí ẩn ám ảnh người Mỹ 300 năm qua

Bóng đen "Dark Watchers" ở Mỹ nhiều khả năng giống hiện tượng quang học "bóng ma Brocken". Ảnh: Wiki
Bóng đen "Dark Watchers" ở Mỹ nhiều khả năng giống hiện tượng quang học "bóng ma Brocken". Ảnh: Wiki
Bóng đen "Dark Watchers" ở Mỹ nhiều khả năng giống hiện tượng quang học "bóng ma Brocken". Ảnh: Wiki
Lên top