Giải mã bí mật về quái vật khổng lồ biết bay thời tiền sử

Ảnh minh họa dực long - "quái vật thời tiền sử" có cổ dài hơn hươu cao cổ. Ảnh: Đại học Portsmouth
Ảnh minh họa dực long - "quái vật thời tiền sử" có cổ dài hơn hươu cao cổ. Ảnh: Đại học Portsmouth
Ảnh minh họa dực long - "quái vật thời tiền sử" có cổ dài hơn hươu cao cổ. Ảnh: Đại học Portsmouth
Lên top