Giải mã bí mật về cực quang kỳ lạ của sao Mộc

Ảnh sao Mộc chụp từ kính viễn vọng không gian Hubble tháng 6.2019. Ảnh: NASA.
Ảnh sao Mộc chụp từ kính viễn vọng không gian Hubble tháng 6.2019. Ảnh: NASA.
Ảnh sao Mộc chụp từ kính viễn vọng không gian Hubble tháng 6.2019. Ảnh: NASA.
Lên top