Giải đáp khúc mắc về sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chứng minh có hiệu quả đối với nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chứng minh có hiệu quả đối với nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chứng minh có hiệu quả đối với nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên. Ảnh: AFP
Lên top