Giải đáp bí ẩn lớn về nước trên sao Hỏa

Miệng núi lửa Jezero trên sao Hoả từng là một hồ nước trong quá khứ. Ảnh: NASA
Miệng núi lửa Jezero trên sao Hoả từng là một hồ nước trong quá khứ. Ảnh: NASA
Miệng núi lửa Jezero trên sao Hoả từng là một hồ nước trong quá khứ. Ảnh: NASA
Lên top