Giải cứu gần 40 trẻ em mất tích ở tiểu bang Georgia, Mỹ

Gần 40 trẻ em mất tích đã được tìm thấy ở tiểu bang Georgia, Mỹ trong một chiến dịch giải cứu. Ảnh: US Marshals
Gần 40 trẻ em mất tích đã được tìm thấy ở tiểu bang Georgia, Mỹ trong một chiến dịch giải cứu. Ảnh: US Marshals
Gần 40 trẻ em mất tích đã được tìm thấy ở tiểu bang Georgia, Mỹ trong một chiến dịch giải cứu. Ảnh: US Marshals
Lên top