Giải cứu đội bóng Thái Lan: Chiến thắng của quyền lực mềm và lòng nhân ái

Hình ảnh trong video mới được Hải quân Thái Lan công bố cho thấy cận cảnh quá trình giải cứu đội bóng nhí.
Hình ảnh trong video mới được Hải quân Thái Lan công bố cho thấy cận cảnh quá trình giải cứu đội bóng nhí.