Giải cứu chim cánh cụt Nam Cực kiệt sức vì đi lạc 3.000km tới New Zealand

Chú chim cánh cụt Adélie trên con đường đầy đá sau khi đi lạc 3.000km từ Nam Cực. Ảnh: Birdlings Flat Beach
Chú chim cánh cụt Adélie trên con đường đầy đá sau khi đi lạc 3.000km từ Nam Cực. Ảnh: Birdlings Flat Beach
Chú chim cánh cụt Adélie trên con đường đầy đá sau khi đi lạc 3.000km từ Nam Cực. Ảnh: Birdlings Flat Beach
Lên top