Giá vàng biến động, Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh mua vào

Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu vàng. Ảnh: AFP
Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu vàng. Ảnh: AFP
Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu vàng. Ảnh: AFP
Lên top