Giá vaccine COVID-19 của Trung Quốc đắt nhất thế giới

Thử nghiệm vaccine COVID-19 tại nhà máy sản xuất của Sinopharm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11.4.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thử nghiệm vaccine COVID-19 tại nhà máy sản xuất của Sinopharm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11.4.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thử nghiệm vaccine COVID-19 tại nhà máy sản xuất của Sinopharm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11.4.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top