Giá trị kinh ngạc của mẩu đá sao Hỏa nhỏ bằng ngón tay

Mẫu đá sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance niêm phong trong ống đựng mẫu. Ảnh: NASA
Mẫu đá sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance niêm phong trong ống đựng mẫu. Ảnh: NASA
Mẫu đá sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance niêm phong trong ống đựng mẫu. Ảnh: NASA
Lên top