Giả thuyết sửng sốt về nguồn gốc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS

Ngày 1.12 hàng năm là Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS. Ảnh: AFP
Ngày 1.12 hàng năm là Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS. Ảnh: AFP
Ngày 1.12 hàng năm là Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS. Ảnh: AFP
Lên top