Giả thuyết mới về cách thức liên lạc bí mật của người ngoài hành tinh

Người ngoài hành tinh có thể đang sử dụng các ngôi sao để gửi tin nhắn cho những người khác trong không gian. Ảnh: NASA
Người ngoài hành tinh có thể đang sử dụng các ngôi sao để gửi tin nhắn cho những người khác trong không gian. Ảnh: NASA
Người ngoài hành tinh có thể đang sử dụng các ngôi sao để gửi tin nhắn cho những người khác trong không gian. Ảnh: NASA
Lên top