Giả quan chức, lừa sinh viên đồng hương triệu đô qua điện thoại

Giả mạo quan chức lừa đảo qua điện thoại là một trong 10 loại lừa đảo hàng đầu ở Singapore. Ảnh: The New Paper
Giả mạo quan chức lừa đảo qua điện thoại là một trong 10 loại lừa đảo hàng đầu ở Singapore. Ảnh: The New Paper
Giả mạo quan chức lừa đảo qua điện thoại là một trong 10 loại lừa đảo hàng đầu ở Singapore. Ảnh: The New Paper
Lên top