Giả mạo ông Obama để xin giấy phép sử dụng súng

Robert Joseph Hallick (trái) giả mạo ông Barack Obama để xin giấy phép sử dụng súng. Ảnh: Nhà tù Hamilton/Getty.
Robert Joseph Hallick (trái) giả mạo ông Barack Obama để xin giấy phép sử dụng súng. Ảnh: Nhà tù Hamilton/Getty.
Robert Joseph Hallick (trái) giả mạo ông Barack Obama để xin giấy phép sử dụng súng. Ảnh: Nhà tù Hamilton/Getty.
Lên top