Giá khí đốt cao ngất trời ở Châu Âu đe dọa an ninh lương thực thế giới

Yara là một trong những khách hàng công nghiệp lớn nhất của Châu Âu về khí đốt tự nhiên. Ảnh: Yara International ASA
Yara là một trong những khách hàng công nghiệp lớn nhất của Châu Âu về khí đốt tự nhiên. Ảnh: Yara International ASA
Yara là một trong những khách hàng công nghiệp lớn nhất của Châu Âu về khí đốt tự nhiên. Ảnh: Yara International ASA
Lên top