Giá hành tăng phi mã, Thủ tướng Bangladesh ngừng dùng hành để nấu ăn

Người dân xếp hàng mua hành ở thủ đô Bangladesh. Ảnh: AFP.
Người dân xếp hàng mua hành ở thủ đô Bangladesh. Ảnh: AFP.
Người dân xếp hàng mua hành ở thủ đô Bangladesh. Ảnh: AFP.
Lên top