Gia đình Tổng thống Donald Trump cấp tập chuyển khỏi Nhà Trắng

Gia đình Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình NYP
Gia đình Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình NYP
Gia đình Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình NYP
Lên top