Gia đình Osama Bin Laden bán biệt thự bỏ trống từ vụ 11.9

Osama Bin Laden. Ảnh: AFP
Osama Bin Laden. Ảnh: AFP
Osama Bin Laden. Ảnh: AFP
Lên top