"Gia đình gián" trong tai người đàn ông Trung Quốc

Một con gián to và 10 con gián nhỏ trong tai một nam giới Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Một con gián to và 10 con gián nhỏ trong tai một nam giới Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Một con gián to và 10 con gián nhỏ trong tai một nam giới Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lên top