Gia đình George Floyd kêu gọi hành động can thiệp từ Liên Hợp Quốc

Người biểu tình tập trung tại nơi tưởng niệm tạm thời dành cho George Floyd tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, ngày 30.5. Ảnh: AFP
Người biểu tình tập trung tại nơi tưởng niệm tạm thời dành cho George Floyd tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, ngày 30.5. Ảnh: AFP
Người biểu tình tập trung tại nơi tưởng niệm tạm thời dành cho George Floyd tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, ngày 30.5. Ảnh: AFP
Lên top