Gia đình George Floyd được khoản bồi thường 27 triệu USD

Philonise Floyd, anh trai của George Floyd, khóc trong họp báo về việc giải quyết vụ kiện đòi công lý ở thành phố Minneapolis, ngày 12.3. Ảnh: AFP
Philonise Floyd, anh trai của George Floyd, khóc trong họp báo về việc giải quyết vụ kiện đòi công lý ở thành phố Minneapolis, ngày 12.3. Ảnh: AFP
Philonise Floyd, anh trai của George Floyd, khóc trong họp báo về việc giải quyết vụ kiện đòi công lý ở thành phố Minneapolis, ngày 12.3. Ảnh: AFP
Lên top