Gia đình George Floyd đối chất trực tiếp với Sở cảnh sát Minneapolis

Philonise Floyd (áo đỏ) - anh trai của nạn nhân George Floyd trong buổi đối chất với sở cảnh sát Minneapolis ngày 31.5. Ảnh: CNN
Philonise Floyd (áo đỏ) - anh trai của nạn nhân George Floyd trong buổi đối chất với sở cảnh sát Minneapolis ngày 31.5. Ảnh: CNN
Philonise Floyd (áo đỏ) - anh trai của nạn nhân George Floyd trong buổi đối chất với sở cảnh sát Minneapolis ngày 31.5. Ảnh: CNN
Lên top