Ghế Thủ tướng Nhật Bản sắp có chủ nhân mới

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nắm chắc phần thắng ghế Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: AFP
Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nắm chắc phần thắng ghế Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: AFP
Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nắm chắc phần thắng ghế Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top