Georgia phản ứng chính thức vụ video tố gian lận bầu cử

Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm tra các lá phiếu trong khi kiểm phiếu tại điểm kiểm phiếu State Farm ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm tra các lá phiếu trong khi kiểm phiếu tại điểm kiểm phiếu State Farm ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm tra các lá phiếu trong khi kiểm phiếu tại điểm kiểm phiếu State Farm ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Lên top