Georgia lên tiếng vụ nhân viên tố có bất thường trong bầu cử bị sa thải

Hai nhân viên bầu cử ở Georgia bị sa thải sau khi lên tiếng tố cáo có bất thường trong quá trình kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Hai nhân viên bầu cử ở Georgia bị sa thải sau khi lên tiếng tố cáo có bất thường trong quá trình kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Hai nhân viên bầu cử ở Georgia bị sa thải sau khi lên tiếng tố cáo có bất thường trong quá trình kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Lên top